Tvätta håret

Coolsculpting jämfört med fettsugning

Coolsculpting är något som har växt snabbt i popularitet sedan det introducerades till allmänheten för några år sedan. Ingreppet är snabbt, enkelt och är förhållandevis billigt – åtminstone om man jämför med klassisk fettsugning.

 

Fördelarna är många med Coolsculpting, och det finns mycket som tyder på att det kommer användas i allt högre grad, medan traditionell fettsugning fasas ut. Dock finns det saker som en fettsugning klarar av, men som kanske inte är lämpliga uppgifter för en behandling med Coolsculpting. Däremot finns det en stor grupp människor som kan använda sig av Coolsculpting utan att behöva gå igenom den förhållandevis komplexa process det innebär med fettsugning.

 

Små biverkningar med Coolsculpting

En av de stora skillnaderna mellan Coolsculpting och fettsugning är biverkningarna. Efter en behandling med Coolsculpting kan du snabbt återgå till jobb, träning och andra aktiviteter. Efter att ha genomgått en fettsugning kan du däremot känna dig något mörbultad och vara öm i de områden som har behandlats. Dock har även metoderna kring fettsugningar förbättrats under senare år, vilket gör att smärtan inte behöver vara särskilt påtaglig.

Det här beror dock i hög grad på vilket metod som har använts under fettsugningen. Än idag används traditionella metoder, vilket ofta orsakar smärta, ömhet, svullnader, förlorad känsel och blödningar i området som har behandlats. Det här kan till viss del lindras med utskriven medicin, men jämfört med Coolsculpting är det ett ganska jobbigt efterförlopp.

Priser

Det är egentligen svårt att jämföra priserna direkt, men tittar man på listorna hos olika kliniker kan man ändå ana stora skillnader. En fettsugning på ryggen kan till exempel kosta allt från 25 000 – 90 000 kronor, medan en Coolsculpting sällan överstiger priser runt 15 000 kronor. Givetvis beror det även på hur mycket som behandlas, då man ofta behandlar lite större områden vid fettsugningar. Att det är billigare med Coolsculpting är inte särskilt förvånande. Det kräver mindre konsultation, personal och utrustning i anspråk.

Olika metoder

Det är givetvis helt olika metoder som används vid fettsugning kontra Coolsculpting. Under en Coolsculpting sugs huden in med vacuum samtidigt som kylplattor aktiveras i maskinen. Det här gör att fettcellerna fryses ned och dör en ”naturlig” död. Eftersom kroppen sedan på egen hand gör sig av med dessa fettceller är resultaten också permanenta. Du kommer alltså inte att behöva göra regelbundna återbesök för att åter frysa ner dem.

 

Vilka metoder som används vid fettsugning varierar mellan olika kliniker. Traditionellt sett har man använt sig av en metod som kommer med ett ganska krävande efterförlopp. I allt högre grad går man över till fettsugning med hjälp av laser, eller så kallad vattenassisterad fettsugning. Vilken roll dessa mer moderna fettsugningsmetoder och Coolsculpting kommer att ha i framtiden återstår att se.

Oavsett vilket metod du väljer, se till att välja en klinik med gott rykte.

21 Jul 2017