Tvätta håret

Priser för ögonlocksplastik

Ögonlocksplastik är ett skönhetsingrepp, som likt många andra, växer snabbt i både Sverige och i många andra delar av världen. Priserna skiljer sig en del åt klinikerna emellan, och i den här texten kan man få en generell uppfattning om hur prisbilden ungefär ser ut.

Inga företagsnamn kommer att nämnas då textens syfte är att endast ge en fingervisning om vad det kostar.

Den första kliniken som undersöks tar 32 000 kronor för både övre och nedre ögonlocksplastik i Stockholm. Skulle man göra det vid två olika tillfällen skulle det bli en sammanlagd kostnad på 36 000 kr, då övre ögonlocksplastik kostar 16 000 kr medan nedre ögonlocksplastik kostar 20 000 kr. Hos den här kliniken kostar konsultationsavgfiten också 500 kronor, en summa som bör läggas på utöver alla ordinarie priser.

Den andra kliniken är en hel del dyrare än den förstnämnda. Här kostar ögonlocksplastik för både de undre och övre delarna 55 500 kronor – över 23 000 kronor dyrare alltså. Den här kliniken är dock en av Europas största och bör därmed ha en mycket god erfarenhet med skickliga kirurger som rättfärdigar de lite högre priserna.

Vill man endast göra undre ögonlocksplastik kostar det här 33 000 kronor, medan ett ingrepp på de övre delarna kostar 28 000 kronor. Även hos den här kliniken kostar en konsultation 500 kronor, så där skiljer sig inte priset alls från den första kliniken.

Den tredje kliniken lägger sig emellan den första och den andra när det kommer till priserna. Här kostar ett ingrepp på både de övre och undre delarna av ögonen från 42 500 kronor. Vill man endast göra undre ögonlocksplastik kostar detta 28 200 kr, medan övre ögonlocksplastik är lite billigare på 24 200 kr.

Även om priserna kan skilja sig ganska mycket när det kommer till själva ingreppen, är konsultationsavgfiterna ofta snarlika klinikerna emellan. Hos den tredje kliniken kan man dock få en konsultation gratis av en legitimerad sjuksköterska. Vill man däremot ha en konsultation av en specialist kostar detta, i likhet med de andra klinikerna, 500 kronor.

Vill man ha en konsultation av en patient från en annan klinik, kostar detta det dubbla, alltså 1000 kronor. Vid uteblivna besök debiteras man ofta detsamma som konsultationsavgfiten ursprungligen skulle ha inneburit. Hos den tredje kliniken slipper man dock undan lite billigare med 300 kronor i avgift för ett uteblivet besök.

30 Mar 2017